Хладилен транспорт

Хладилният транспорт е важна част от превоза на стоки. Чрез него се осъществява транспортирането на бързоразвалящи се стоки, които имат кратък срок на годност при обикновена температура.

Стадеа предлага вътрешен и международен транспорт на бързооборотни, замразени или охладени стоки, които се нуждаят от специален температурен контрол при съхранението и доставката до съответната дестинация.


Превоз на охладени продукти

Стоките, които обикновено се превозват охладени са: плодове, зеленчуци и млечни продукти. Те трябва да бъдат поддържани при определена температура, за се запазят докато бъдат доставени на пазара.

Стадеа разполага с модерни камиони за специализиран транспорт на стоки, които изискват специален температурен контрол. Мониторингът за това дали се спазва зададената температура се извършва на всяка минута. Стриктно се спазват изискванията на клиентите за товара.

Превоз на замразени продукти

Стоките, които трябва да се транспортират замразени обикновено са месо и морски продукти. Тези товари са много по-лесни за транспортиране, защото температурните разлики за поддържане на товара в замразено състояние са малко по-високи.


Крос-докинг на бързооборотни стоки

Тази услуга от Стадеа  дава възможност стоките от производител или доставчик да бъдат директно транспортирани до техните клиенти. Предимствата от това са:

 • Намаляване на разходите поради факта, че стоките не трябва да стоят на склад;
 • Рационализиране на производството и оптимизиране количеството на наличните стоки;
 • Увеличаване на търговските площи за търговците;
 • Премахване на нуждата от инвентаризация;
 • Намаляване на щетите при съхранението на продуктите;
 • Намаляване на площта, нужна за обработката и съхранението на продуктите.

Списък на някои от стоките, които може да транспортирате с помощта на Стадеа:

 • Охладени продукти
 • Млечни продукти
 • Дълбокозамразени продукти
 • Замразени храни
 • Замразени зеленчуци
 • Цветя
 • Сокове
 • Медицински материали
 • Плазма
 • Яйца
 • Фармацевтични продукти
 • Морски продукти и др.

Камиони и контейнери

Стадеа разполага с модерни камиони, които отговарят на изискванията на Спогодба за международни превози на бързоразвалящи се хранителни стоки и за специалното оборудване при превоз (АТР – Accord Relative aux Transports Internationaux de Denrees Perissables et aux Engins Speciaux a Utiliser pour ces Transports).

 • В кабината на водача има температурен логер, чрез който постоянно се следи температурата в хладилната камера;
 • Отбелязване на часа и датата, в която се затваря хладилното помещение;
 • Възможност за следене статуса на пратката;
 • Надеждност и висока средна скорост, което намалява времето за доставка;
 • Сертификати за водачите, превозващи бързоразвалящи се стоки;
 • При експресни доставки подсигуряване на двама водачи, които позволява непрекъснато движение на превозното средство до определената дестинация.