Насипни товари

За всички онези, които по един или друг начин, са свързани с областта на транспорта не е тайна факта, че всеки вид товари имат своите специфични особености и характеристики на организацията по процеса на транспортиране. В допълнение, дори повечето категории стоки подлежат на определени правила за превоз. Например, по-специален е превозът на товари в насипно състояние и транспортирането им внимателно се следи и регулира от съответните регламенти и органи. Насипните товари се превозват обикновено с камиони. Въпреки това, за някои насипни товари като брашно, цимент се изискват специални превозни средства и транспортирането им става в специализирани резервоари-цистерни. Но имайки предвид, че те са по-скоро изключение ще обърнем внимание на тези изисквания, които засягат повечето насипни товари. Вече отбелязахме, че в повечето случаи, насипните товари са превозвани от самосвали, като товарът се следи да не превишава ръбовете на страничното ограждение, което винаги можете да се надгради по-високо. Трябва да се следи и превозвания насипен по време на движението да не се изсипе върху пътното платно, а понякога се вдига и прах, можещ да предизвика ПТП. За да се избегне това по-голямата част товара трябва да бъдат покрит с брезент или друг плътен материал. Между другото, това не само предпазва товара от разсипване, но също така защитава от влага и други фактори на околната среда.