Международен превоз

Какво е международен транспорт?

Ако трябва да бъде дадена дефиниция за международен транспорт, първо трябва да се започне с това що е транспорт и какво представляват транспортните услуги?

 

Транспорт – думата е с латински корени, буквално означава преместване, носене на нещо. Транспорт в съвременния смисъл е превозване на стоки, животни или хора от една до друга точка.

 

Транспортни услуги – транспортните услуги се делят на три според начина, по който се извършват: 

1. Сухопътен транспорт

2. Въздушен транспорт

3. Морски транспорт

 

Международен транспорт – това е превоз на товари от една до друга точка, като те (началната и крайната точка на дестинацията) се намират на територията на различни държави.

Добри цени за „транспортни услуги“

Транспортни услуги на най-добри цени за сухопътен транспорт, въздушен транспорт и морски транспорт.

 

Международен транспорт – релации
Предлагаме Международен транспорт по множество релации. За транспортни услуги за транспорт у нас и за международен транспорт си партнираме с добрите български и международни транспортни фирми, за да дадем на своите клиенти възможно най-добри цени.