Комплектни товари

Комплектните товари представлява товари, които са на един клиент и за превозването им до определено място, се използва отделно превозно средство. Основното предимство е, че комплектните товари не се комбинират с товари на други клиенти.

Когато е необходимо да изпратите комплектни товари, разчитайте на специализираните услуги на Стадеа Хотей.

Предлагаме подходящи превозни средства за товари Ви. Ще организираме и следим отблизо процеса по пренос на товара в съответствие със спецификата му, размерите и теглото му.

 

До къде извършваме превоз на комплектни товари?

Стадеа поддържа редовни линии за транспортиране на комплектни товари до страните от всички райони на Европа – Източна, Централна и Западна Европа.