Извънгабаритни машини

Стадеа Хотей развива дейност и във връзка с превозите на тежки извънгабаритни машини, и предлага услуга по цялостната им спедиция. Фирмата ни разполага с разрабетоно логистично решение в тази област. В продължение над години фирмата гради взаимоотношения с локални и международни партньори, благодарение на който на крайния клиент се предлагат оптимално добро решения за организация и изпълнение на транспортни проекти.