Групажни пратки

При нас можете да се възползвате от услугата за превоз на групажни пратки. Има възможност да бъдат използвани палети за групиране на пратките. Какво включва услугата:

  • Добра алтернатива за превоз на малки и средно големи пратки при конкурентни цени – внос и износ.
  • Регулярни отпътувания от основните местоположения.
  • Консолидация, дистрибуция, складиране.
  • Етикетиране, маркиране, опаковане, мониторинг.
  • Окомплектоване на документи и оформяне на формалности.