Превоз с цистерни

Превозът на горива и цистерни се извършва за зареждане на бензиностанции и други обекти. При преминаване през митницата горивото преминава през петролен терминал, където се отчита количеството му.

Стадеа Хотей е специализирана в превоза на горива и цистерни и осигурява спазването на всички изисквания за безопасност. Безопасните превози на гориво са от първостепенно значение, затова Стадеа Хотей поема отговорността за безопасно транспортиране: