Опасни товари /ADR/

Превоза на опасни товари е специфична дейност от логистичния аутсорсинг, която се извършва със специални превозни средства и шофьори, които са преминали обучение. В Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) са уточнени всички подробности относно тази дейност.

Терминът „опасни товари” означава вещества или продукти, които се превозват при специални предпазни мерки в зависимост от техния клас.

Класове на опасните товари

 • Клас 1 – Експлозиви, които се разделят 6 подкласа и включват: боеприпаси, патрони, фойерверки, пиротехника, сигнални ракети, детонатори, възпламенители, детонаторни шнурове, ракети, TNT / TNT смеси и др.
 • Клас 2 – Газове, които се делят на 3 подкласа и включват: аерозоли, сгъстен въздух, газови патрони, газове за пожарогасители, бутан, пропан, метан, етан, деметил етер, етилен, пропилен и др.
 • Клас 3 – Течни запалими вещества, които включват: ацетон, алкохол, парфюмерийни продукти, авиационно гориво, бензин, дизел, керосин и др.
 • Клас 4 – Твърди запалими вещества, които се делят на 3 подкласа и включват: алуминиев фосфид, натриеви батерии и клетки, запалки, кибрити, камфор, целулоид, копра и др.
 • Клас 5 – Окисляващи се вещества; органични прекиси, които включат: хлорати, нитрати, перманганат, алуминиев нитрат, водороден прекис и др.
 • Клас 6 – Токсични вещества; заразни вещества, които включват: медицински/биомедицински отпадъци, биологични кулури, образци, багрилни вещества, цианиди, крезоли и др.
 • Клас 7 – Радиоактивни материали, които включват: радиоактивна руда, медицински изотопи, иридиеви нуклеиди/изотопи, плутониеви нуклеиди/изотопи и др.
 • Клас 8 – Корозионно активни вещества, които включват: киселинни разтвори, течност за акумулатори, формалдехиди, разредители, бром, азотна киселина и др.
 • Клас 9 – Разни, които включват: сух лед, литиево-йонни батерии, намагнетизирани материали, екипировка за бърза помощ, животоспасяващи апарати и др.

Превозни средства за превоз на опасни товари

 • Цистерни – най-разпространените превозни средства. С тях се превозват течни и газообразни опасни товари.
 • Контейнери – за превоз на насипни или палетирани опасни товари.
 • Бутилки за газообразни вещества под налягане.
 • Малки контейнери за радиоактивни, медицински и др. опасни товари.